Curriculum Vitae

Marketing & Sales manager @ Aktiv Danmark
May, 2015 – March, 2017  | Reference: Liv Malskær smp@danskturismefremme.dk
Markedsføring: Ansvarlig for markedsføring af foreningen og dens ca. 300 medlemmer både online og fysisk. Administrator for Aktiv Danmarks hjemmeside, social media og nyhedsbreve. Fysisk var jeg ansvarlig for køb af synlighed i tidsskrifter, repræsentant for foreningen på messer og konferencer mm.
Salg: Salg af foreningens licensordninger, annoncer, messestande samt salg af samar -bejder mm.
Events: Planlægning og udførelse af events for medlemmer og samarbejdspartnere. Bl.a. studieture, kurser og øvrige fagdage.
Udvikling: Udvikling af ny strategi for Aktiv Danmark, ny markedsføringsprofil herunder social media strategi. Var desuden ansvarlig for at udvikle en ny og optimeret profil for Aktiv Danmarks magasin ”Din Aktive Ferie” både fysisk og online.
Resultater: Qua mit udviklingsarbejde med licensordningerne vandt Aktiv Danmark i 2015 Vejdirektoratets pris for bedste cykelturismeordning, som blev bestemt af eksperter indenfor den danske cykelturismebranche.
Foreningen opnåede generelt en stærkere profil samt bedre dialog med medlemmer og sam arbejdspartnere. Optimering af nyhedsbrev, sociale medie kanaler og hjemmeside gav en vækst på ca. 20% i besøgstal på foreningens online platforme.

Student Researcher @ Videncenter for Kystturisme (CKT)
March, 2013 –  | Reference: CEO Lars Olsen  lars.h.olsen@ckt.dk
In connection with my semester project on Innovation in Northern European coastal tourism, I have partnered with Research Center for Coastal Tourism (Videncenter for Kystturisme). In this context, my job is to carry out studies and analyzes of experience-based coastal tourism at various destinations in northern Europe, in order to provide stakeholders as well as future research projects with findings that could have important planning implications.

Student Assistant/Coordinator @ Tourism, Aalborg University
February, 2013 – March, 2013  | Reference: Associate Professor, Department of Culture and Global Studies Bodil Blichfeldt  blichfeldt@cgs.aau.dk
As part of the semester framework dealing with innovation in tourism, a joint work-case was conducted in collaboration with House of Economic Growth, Northern Jutland (Væksthus Nordjylland) with the aim of developing concepts for destination development at the Danish seaside destination of Blokhus. I was responsible for analyzing the potential for development of the adventure/outdoor product and to develop concepts based on this. At the presentation of the project, which was held at the municipality of Jammerbugten, I was also the coordinator of the different concepts.

Student Assistant @ Hird & Ko
September, 2012 – October, 2012  | Reference: CEO John Hird  john@hirdogko.dk

Worked as a student assistant in a destination development project on the Danish island of Rømø. In an interdisciplinary cooperation with staff from architecture and industrial design my job was to analyze the potential for experiential tourism and subsequently to develop experience-based concepts on the basis of these. My work was part of a bigger destination development project carried out on regional basis, operated by the renowned consulting firm Hird & Ko.

Freelance Media & Project Manager @ Nordjyske Distribution A/S
January, 2010 – May, 2010  | Reference: Department Director Erling Jørgensen
I was hired to manage and produce a video production that was launched on Budzonen’s website, which is a subsection of NORDJYSKE Distribution A/S. Working together with Project Manager Line Schartau we planned the production process from storyboarding to the actual digital implementation on the website.

Cameraman & Technician @ MobileVideo (AAU)
March, 2009 – April, 2009  | Reference: CEO Poul Grønkjær  poulg@its.aau.dk
Worked as a cameraman and technician in a video production that covered an international conference at the university. The production entailed a live broadcast and coverage of the event as well as edited material that was later launched on the institute’s website.

Get CV as pdf